strona główna I kontakt I aktualności I plan zajęć I nauczyciele I galeria

Nauczycielami w publicznym przedszkolu w Wilczy są:
1. Łucja Suchara  - Zajęcia adaptacyjne
2. Magdalena Żyła – Zajęcia z języka obcego ( j. angielski)
3. Zbigniew Matuszek – Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
4. Halina Kozubek - Zajęcia umuzykalniające
5. Grażyna Śliwa – Terapia logopedyczna
6. Jolanta Cybulska – Zajęcia umuzykalniające
7. Iwona Pietrucha – Zajęcia plastyczne, Zajęcia z edukacji europejskiej, Zajęcia adaptacyjne

Woźnymi oddziałowymi są:
1. Katarzyna Suchara
2. Barbara Dajka
3. Katarzyna Zmarzły-Frąś
4. Renata Zaik
5. Katarzyna Sczekała
6. Lidia Szydło