strona główna I kontakt I aktualności I plan zajęć I nauczyciele I galeria


Nauczycielami w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach są:
1. Barbara Janczyk – Zajęcia plastyczne, Zajęcia z edukacji europejskiej
2. Joanna Gruba – Terapia logopedyczna
3. Marcin Paszkowiak – Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
4. Joanna Jany - Zajęcia adaptacyjne
5. Ewelina Pawliczek - Zajęcia z języka obcego (niemiecki)
6. Agnieszka Robok - Zajęcia umuzykalniając
7. Bożena Pawliczek – Zajęcia adaptacyjne
8. Jolanta Cybulska – Zajęcia umuzykalniając (taniec)

Woźnymi oddziałowymi są:
1. Marcelina Klaja
2. Joanna Jany
3. Gabriela Szulc
4. Grażyna Niemiec
5. Katarzyna Suchara