strona główna I kontakt I aktualności osoby zarządzające

    
  Gmina Pilchowice realizuje projekt pt.„Europejskie przedszkola w gminie Pilchowice’’ finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmuje zajęcia dodatkowe, warsztaty dla rodziców oraz wycieczki dla przedszkolaków. Zajęcia, warsztaty oraz wycieczki są bezpłatne. Projekt będzie realizowany w pięciu przedszkolach Gminy Pilchowice i będzie obejmował 300 dzieci w wieku od 3-6 lat. Zajęcia będą trwały od 1 listopada 2008r. do 30 czerwca 2009 r.

Zajęcia dodatkowe:
• Zajęcia z języka obcego
• Terapia logopedyczna
• Zajęcia umuzykalniające
• Zajęcia plastyczne
• Zajęcia z edukacji europejskiej
• Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
• Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola

Warsztaty dla rodziców:
• Warsztaty logopedyczne „Jak pracować z dzieckiem?”
• Warsztaty „Zabawy rozwojowe z dzieckiem”
• Wykład „Dojrzałość szkolna dziecka”

Wycieczki dla naszych przedszkolaków:
• Wycieczka do kina
• Wycieczka do teatru
• Wycieczka do ZOO w Chorzowie
• Wycieczka do wioski indiańskiej w Stanicy
• Wycieczka do wiejskiej chaty w Bojkowie